Stone Mountain, Georgia (1954/55)

Photos courtesy of Richard L. Holmes, Irving, Texas

  

(1954-55) Stone Mountain

 

(1954-55) Stone Mountain

 
    
 

(1954-55) Stone Mountain
 
Enlarge

 

(1954-55) View from Stone Mountain
 
Enlarge

Return to Stone Mountain

Return to Misc. Sites Home          Return to Misc. Sites Index (All Misc. Sites)          Return to Site Index (All Civil War Album Sites)